Rijvaardigheids training circuit Lelystad.

Hieronder de informatie over politie circuit Lelystad. Je rijtechniek en bochtentechniek verbeteren met je eigen motor tijdens een rijtraining.

 

Racecracks organiseert in 2019, 2020 en 2021 geen circuitdagen op het politie circuit van Lelystad. We bieden de dagen nu aan onder Racecracks ROOKIES en op circuits waar we WEL de volledige rijtechniek mogen uitleggenaanonze deelnemers die dit interessant vinden. Op het Landsard circuit in Eindhoven op of de JuniorTrack in Assen bieden we dagdelen aan waarbij je goedkoop kan circuitrijden en is voor iedere rijder en motor toegankelijk. 

Iedereen kan op zijn eigen tempo deelnemen op zijn eigen (sportieve) motorfiets zoals ook op Lelystad mogelijk was. Een supersport motorfiets is helemaal niet noodzakelijk. 

De regels op circuit Lelystad werden steeds strenger waardoor Racecracks te weinig vrijheid heeft om haar volledige lesprogramma van de rijvaardigheidstraining uit te voeren met de daarbij behorende rijtechnieken die op een motor mogelijk zijn.  

 

Rijvaardigheidstraining

Direct inschrijven

 

De uitgebreide lunch is in 2019 weer lekker in de kantine. De persoonlijke begeleiding hebben we tijdens het seizoen van 2017 verbeterd en ook voor 2018 hebben we de kwaliteit verhoogd door met minder deelnemers te gaan werken en oefeningen die gericht zijn voor een rijvaardigheidstraining waarbij we weer veel rondes gaan rijden over het grote CHM circuit van Lelystad. Voor elke sessie hebben we een ander aandachtpunt om zo je rijtechniek op een fijne manier te verbeteren. Tijdens het rijden van de rondes met de instructeur kan je deze rijtechniek in de praktijk brengen nadat dit vooraf uitgebreid is uitgelegd. Ook achteraf vindt hiervan een evaluatie plaats voor maximaal resultaat. Deze opzet gaan we in 2019 voortzetten.

Voor Lelystad gelden een paar afwijkende regels t.o.v. de andere circuits: Alleen voor de weg goedgekeurde motoren zijn toegestaan. Dus met kenteken, verzekering, verlichting en spiegels. Geen toeschouwers of partners toegestaan binnen het circuit. 

 

Circuitdag Lelystad
Reserveer hier je rijvaardigheidscursus en na enkele sessies heb je al meer vertrouwen op de motor en heb je meer motorbeheersing als daarvoor. Dit is het begin om te groeien tot een zelfverzekerde motorijder voor meer veiligheid, betere zithouding, kijktechniek en rijvaardigheid.
 
Adres: CHM circuit Lelystad: Eendenweg 12, 8218NC Lelystad
 

Heb je net je motorrijbewijs of ben je een ervaren straatrijder en wil je beter je motor leren beheersen? Dan kan een motor training op Lelystad je uitkomst bieden. Je rijvaardigheid en bochtentechniek zal vergroot worden en de bochtentraining met je eigen motor, die door gecertificeerde WRM instructeurs wordt gegeven zal gericht zijn op het verbeteren van de volgende punten:
 
•Kijktechniek 
 
•Zithouding, verzitten en gewichtsverplaatsing
 
•Positie en drukpunten van handen en voeten
 
•Tegensturen en balans
 
•Rijlijnen
 
•Remtechniek
 
•Gasdosering
 
•Algemene info over banden(spanning) en vering.
 
De aandacht zal gericht zijn op bovenstaande punten zodat je die met veel rijtijd kan leren en oefenen met behulp van jouw instructeur.
 

Racecracks organiseert een rijvaardigheidstraining op het officiele circuit van de politie. CHM circuit Lelystad genaamd. (voorheen PVI circuit)  Dit circuit ligt naast Lelystad airport en vlakbij het Midland circuit. Het CHM circuit heeft een lengte van bijna 2,5 kilometer met veel uitdagende en technische gedeeltes, hoogteverschil, een aantal snelle chicanes, een haakse bocht en diverse doordraaiers.
 
Doordat het circuit centraal in Nederland ligt is het ideaal qua reistijd. Daarnaast leent het circuit zich uitstekend voor rijvaardigheidstrainingen door de diversietijd aan bochten.
 
 

Rijvaardigheidstraining

Direct inschrijven

 
 

Dagprogramma tijdens de Rijvaardigheid en bochten training op Lelystad is van 10:00 -16.00uur en je dient om 8:30 aanwezig te zijn. 7 dagen voor het evenement ontvangt je een tijdschema en een groepsindeling. In deze email staat ook verdere informatie over de circuitdag.
 
Het CHM circuit te Lelystad is geschikt om je vaardigheden te verbeteren en de lesstof eigen te maken tijdens de circuit training met je eigen motor. Doordat het circuit alle combinaties bezit kan het maximale uit de lesmethode worden gehaald die door de jaren heen door Racecracks is ontwikkeld en zich keer op keer bewezen heeft. Hierdoor weten steeds meer motorrijders de weg naar Racecracks te vinden. Er is verder erg veel rijtijd zodat de combinatie van praktijk en theorie zorgt voor een intensieve maar leerzame dag. De bedoeling is dat iedereen als een betere en meer zelfverzekerde motorrijder naar huis gaat. De basis zal gelegd zijn voor meer rijplezier op de openbare weg of voor de volgende circuitdagen.
 

Motor experience

Direct inschrijven

Bij het ontvangst op circuit Lelystad staat er koffie en thee klaar en zal er kennis worden gemaakt in de kantine. Vervolgens gaan we beginnen met de briefing waarin het programma verder wordt uitgelegd en andere informatie die van belang is. Tussen de sessies door zal er drinken en hapjes klaar staan en in de pauze is er een uitgebreide lunch in de kantine. 
 
Deze rijvaardigheidstraining is echt voor iedere motorrijder geschikt. Doordat er bij Racecracks verschillende groepjes zijn op basis van snelheid, kan iedereen op zijn eigen niveau rijden, leren en genieten van de circuit training. Dus elke type motor en rijder is van harte welkom.
 
Per dag zijn er 3 verschillende groepen welke weer opgedeeld worden in kleinere groepjes. Dus als de ene groep aan het rijden is, heeft de andere rust en uitleg van de instructeur. Maximale rijtijd dus.
 
 

Op het terrein van CHM (politie circuit Lelystad) gelden de volgende regels:
 
- De deelnemer moet zich op verzoek kunnen legitimeren. 
 
- De motoren moeten voorzien zijn van een kenteken.
 
- Je moet in het bezit zijn van een geldig motorrijbewijs A en de motorfiets moet minimaal WA verzekerd zijn.
 
- Het terrein van CHM Lelystad is alleen toegankelijk voor voertuigen die op de openbare weg zijn toegestaan.

- Op de baan van politie Lelystad gelden de wettelijke regels en veiligheidsvoorschriften zoals deze ook op de openbare weg gelden. 
 
- Vrij rijden is niet toegestaan tijdens de motor circuit training Lelystad.
 
- Je dient beschermende kleding te dragen op het racecircuit.
 
- Je motorfiets is technisch in orde en voorzien van een standaard uitlaat. Een vervangingsdemper is alleen toegestaan met dB-killer en mag de grens van maximaal 89 dB(A) niet overschrijden.

- Inhalen is niet toegestaan en de groepen blijven bij elkaar. Inhalen is alleen toegestaan op het rechte stuk en onder voorwaarde dat de ingehaald wordende bestuurder dit aangeeft met de rechter richtingaanwijzer en daarbij uitwijkt naar rechts.

- Alleen toegankelijk voor deelnemers. Toeschouwers zijn niet toegestaan tijdens deze circuittraining motor.
 
- Alleen profielbanden zijn toegestaan tijdens de circuitdag op Lelystad.
 
- Zorg voor een volle tank. Er is een Tango pompstation circa 2 kilometer vanaf het circuit. Tijdens de sessies kun je niet tanken, in de middagpauze kan je wel naar de pomp rijden. 
 
- De bandenspanning van de motor dient hetzelfde te zijn als bij normaal gebruik op straat.
 
 

Bij vragen of opmerkingen over circuit Lelystad motor kan je altijd contact opnemen met Racecracks op +31614437410 of info@racecracks.nl
 
Racecracks geef geen trainingen op het Midland circuit van Lelystad.
 
Denk ook eens aan de circuitdagen op circuit Zandvoort, circuitdag op TT Assen en circuit Mettet. Op deze circuits hebben we ook niveau 1 en 1+ zodat je op hetzelfde tempo kan rijden als je ook op circuit Lelystad heb gedaan. 
 

Direct inschrijven

 

LELYSTAD

Driving skills training circuit Lelystad.

 

Below the information about police circuit Lelystad. Improve your driving tand cornering technique with your own bike during a training session.

The 2019 dates of the CHM Police Circuit Lelystad we can announce: 

You can register from 28 January for the 2019 dates. Dates are coming soon in January 2019. 

New: The lunch in 2018 will be in the cafeteria.

Circuit day Lelystad

Book your driving skills course here and even after a few sessions you gain more confidence in the bike and you will have more bike controle as before. This is the start to grow into a more confident motorcyclist by gaining a better sitting position, better viewing technique and improved driving skills, which also contributes to more safety.

Address: CHM circuit Lelystad: Eendenweg 12, 8218NC Lelystad

Did you recently achieved your drivers license or are you an experienced street rider and you want to master your motorcycle? Then an motorcycle training at Lelystad can offer you a solution. Your driving skills and cornering techniques will increase and the cornering training with your own bike, which is given by certified WRM instructors, will focus on improving the following points:

• Viewing technique

• Sitting position, hanging-off and weight transfer

• Position and pressure points of hands and feet

• Counter-steering and balance

• Driving lines

• Brake technology

• Throttle handling

• General information about tires (tension) and suspension.

The focus will be on the points mentioned above during the our practise sessions with your instructor. We offer a lot of driving time and the ability to learn as much as possible.

 

Setup event

Day program during driving and cornering training at Lelystad is from 10.00 am - 4.00 pm and you must be present at 8.30 am. You will receive a timetable and group arrangement 7 days before the event. This email also contains further information about the trackday.

The CHM circuit in Lelystad is very suitable to improve your skills and to master the curriculum during the circuit training with your own bike. Because the circuit has all the required combination of corners, the maximum can be derived from the teaching method developed by Racecracks, which has proven to be effective over the years.

Therefore, more and more motorcyclists found their way to Racecracks. We offer also a lot of driving time so the combination of practice and theory ensures an intensive but instructive day. Our goal is that everyone leaves as a better and more confident motorcyclist. It's a perfect start to gain more driving pleasure on public roads or for the next track days.

Schrijf je in voor de Tips & Acties van Racecracks